THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2018

Trung tâm Nghiên Cứu Vật Liệu Cấu Trúc Nano và Phân Tử thông báo tuyển dụng nhân sự trong vai trò nghiên cứu viên cho năm 2018.

Thông tin chi tiết trong file đính kém.

Attach file